LA TÉTRAGONE 方框系列  Ø 28.5 mm ◼

▟ CLUSE 獨特新作甜心方糖系列錶面
有點帥氣、有點個性

推薦給喜歡混搭風格的妳

 

[ 手錶 ] 28.5mm錶面款式

CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框金色皮革錶款(白錶面/綠鱷紋)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:6
CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框銀色皮革錶款 (灰錶面/柔灰色壓紋)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:15
CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框玫瑰金皮革錶款 (白錶面/莓果色壓紋)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:67
CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框金色皮革錶款 (金錶面/月光紅)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:58
CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框金色皮革錶款(金錶面/黑錶帶)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:280
CLUSE 手錶 - Tetragone美型方框玫瑰金皮革錶款 (白錶面/白錶帶)
NT.3890 NT.2450
購物車次數:39